Mida saab AI minu äri jaoks teha?

by | aug. 1, 2023 | AI Strateegia

Tehistaip (AI) pole lihtsalt järjekordne moesõna – see on üks sügavamaid tehnoloogilisi muutusi viimasel kümnendil. Masin, kes oskab inimkeeli arutleda ning vajadusel otsuseid vastu võtta pole enam idee ulmeromaanides, vaid ta on kättesaadav meile kõigile juba täna.

AI vastu uudishimu kasv ärijuhtimises

Suhtun tehistaipu entusiastlikult. Pakkudes IT lahendusi on olnud võimalus sel teemal arutleda ka mitmete ettevõtjatega. Nendes arutlustes olen kuulnud tihti küsimust:

Kuidas saaks AI minu äri puhul kasulik olla?

AI on tänapäeval väga võimekas ning teda saab rakendada paljudes äriprotsessides. Tema abil saab lihtustada ja kiirendada andmetega seotud toiminguid, vähendada inimvigu, protsesse efektiivsemaks muuta, säästa kulusid jne.

Kõige olulisem on fakt, et tehistaipu saab rakendada igas ettevõttes.

Käesolevas artiklis püüan ajurünnaku vormis mõelda üldlevinud äriprotsessidele, kus ilmselt ka teie ettevõttel võiks AI rakendamisest kasu olla.

On selge, et kõik ideed igale ettevõttele ei pruugi toimida, aga arvan, et allolev nimistu aitab teil oma ettevõtte suhtes ideed genereeruma saada.

Kuidas saab AI minu äri aidata?

Prompt: expressionist painting, large brush strokes of robots working in an office next to a manager in a suit

Alates spetsiifiliste ülesannete lihtsustamisest kuni kliendisuhete parandamiseni ulatuvad juba täna AI rakendamise võimalused kaugemale meie kujutlusvõimest. Vaatleme lähemalt valdkondi, kus võib AI’st traditsioonilisel ettevõttel kasu olla:

1. Vestlusrobotid

Äri on kommunikatsioon. Tänapäeva AI-põhised vestlusrobotid suudavad päringutele inimkeeles (ka eesti keeles) vastata, küsimusi küsida ning vajadusel päevakohastel teemadel arutleda. See võimaldab palju kasutajasõbralikumalt ning ka spetsiifilisemalt ja täpsemalt andmeid koguda, kui siiani veebivormidega läbi ajades.

Ükski inimene ei soovi täita vorme kodulehel või intranetis. Palju sõbralikum, kui saaks orgaaniliselt oma sõnadega arutledes ja küsimustele vastates info edasi anda. Tehistaip suudab vastustest kokkuvõtte teha ning olulise andmebaasi salvestada.

Mõned vestlusrobotite ideed näiteks:

 • Sihtgrupi küsitlusrobot: Vestlusrobot võib rääkida teie potensiaalsete klientidega, viia läbi küsitlusi ning täita seeläbi kliendiprofiili ning kaardistada teie ettevõtte sihtgruppi.
 • Kliendisuhte vestlusrobot: Samamoodi võib ta rääkida aktiivsete klientidega uurides neilt kogemust teie ettevõttega läbimisel ning aidates leida kohti, kus müügiprotsesse või tooteid paremaks muuta saaks.
 • Tehniline tugi: AI võib proovida lahendada kliendil tekkinud probleeme, või koguda eelinfot, et tehnilise toe inimene kulutaks vähem aega ühe kliendi kohta.
 • Töötajatega suhtlev vestlusrobot: Igal ettevõtte töötajal tekib aeg-ajalt küsimusi organisatsiooni toimimispõhimõtete suhtes, iseenda ametijuhendi või lepinguga seoses, vahel on praktilisi küsimusi ettevõtte opereerimise kohta jne. Tehistaip on võimalik koolitada kogu intranetis oleva materjaliga, mille tulemusena saab ta töötajale dokumentidest ning juhenditest kokkuvõtteid ja väljalõikeid teha.
 • E-posti vastused: See pole otseselt vestlusrobot, kuid tehistaip oskab võrdlemisi personaliseeritult vastata ka e-postile. Ta saab aru, mida saatja teada soovib ning suudab teie eest ka vastata. Kui teie ettevõttes on palju suhtlust e-posti teel, siis on võimalik AI’lt abi/leevendust leida.

Vestluroboteid saab treenida igasuguse infoga. See vähendab vajadust inimtööjõu järele ning aitab alandada opereerimiskulusid.

2. Turundusstrateegia tehistaibu abiga

Generatiivse AI potentsiaal turundusstrateegiate arendamisel ja ümbermõtestamisel on väga suur. Just turundus on olnud siiani põhiline ärivaldkond, kus AI kõige suuremaid muutuseid kaasa on toonud. See trend tulevikus kahtlemata jätkub muutes turunduskommunikatsiooni vahetumaks ning sihtgrupi jaoks isiklikumaks.

Allpool siis mõned ideed, kuidas tehistaipu turunduses kasutada saaksite:

 • Turu- ja konkurentsi analüüs (vajadusel ka interaktsioon): AI aitab aru saada, kus sa turul asud, õppida konkurentidelt ning reageerida konkurentide reklaamidele vastates tõhusalt nende turundussõnumitele.
 • Sihtgruppide ja potensiaalsete klientide tuvastamine: Tehistaip aitab tuvastada potentsiaalseid kliente nende käitumise, suhtlemise ja eelistuste põhjal, analüüsides suurt andmekogu nagu teie veebisaidi või sotsiaalmeedia profiili külastused. Ilmselt keerukamalt teostatav idee, kuid kui hästi implementeerida, võib sellisest infost palju kasu olla.
 • Turundussõnumite väljatöötamine ja isikupärastamine: AI saab aidata mõjuvate sõnumite/reklaamtekstide välja mõtlemisel. Personaliseeritud info resoneerub tunduvalt mõjuvamalt individuaalse kasutajaga ning ilmselt suurendab oluliselt konversioonimäärasid.
 • Turundusideede genereerimine: AI suudab kiiresti töödelda suuri andmemahte, pakkudes näpunäiteid ja soovitusi igasuguste turunduskampaaniate jaoks. Tehistaibu abil on võimalik läbi arutada ja välja töötada kogu turundusstrateegia.
 • Veebilehe- ja sotsiaalmeedia sisu genereerimine ja optimeerimine: AI abil saame kirjutada otsimootoritele meeldivaid artikelid ettevõtte ajaveebi või sotsiaalmeediasse. Samamoodi saab ka optimeerida kodulehe saatilisi lehekülgi ja näiteks tootekirjeldusi teie veebipoes. Lisaks võib AI soovitada parendusi ka kujunduses ja sisustrukturis ning teha palju muid operatsioone tagamaks optimaalne kasutajakogemus teie veebilehel.
 • SEO automatiseerimine ja täiustamine: Alates märksõnade otsingust ja soovitustest kuni back-endi optimeerimiseni suudab AI hallata ka peenemaid SEO nüansse. See muudab teie veebilehe otsingumootoritele paremini nähtavaks.

3. Sisustrateegia tehistaibu abiga

Generatiivne AI, mis praegu palju kõneainet pakub, on suurepärane audiovisuaalse sisu loomisel.

Hakake AI-d kasutama näiteks:

 • Sotsiaalmeedia postituste loomisel: Looge kaasahaaravaid postitusi, mis on kohandatud teie sihtrühma eelistustele.
 • Artiklite ja blogipostituste loomisel: AI suudab sisu (ka eesti keelset sisu) koostada ja luua. Seda arvestades samal ajal, et see oleks SEO jaoks optimeeritud, vastaks teie sihtrühma ootustele ning oleks ka ettevõtte missiooni ja eesmärkidega kooskõlas.
 • Sotsiaalmeedia tegevustes: AI võib kirjutada õigeaegseid ja asjakohaseid vastuseid kasutajate kommentaaridele või päringutele sotsiaalmeedias ning teie veebilehel. Enam ei pea kasutaja nädalaid ootama vastust oma kommentaarile, tehistaip saab koheselt vastata, isegi kui see on lihtne ‘Tänan!’. See omakorda loob teie ettevõttele kiiresti reageeriva ja sõbraliku imago.
 • Visuaalse sisu loomisel: AI tööriistad suudavad kujundada graafikat või genereerida realistlikke fotosid, vähendades vajadust graafilise disaini teenuse või fotograafi järele. Ka käesoleva artikli fotod/visuaalid genereeris tehistaip. Piltide alla lisasin ka päringud e. “prompt’id”, millega saate sarnaseid pilte genereerida.
 • Visuaalse idee ajurünnakul: Saate genereerida visuaalseid ideid, kavandeid, värviskeeme ja kujundusi, mis vastavad teie kaubamärgi stilistikale ja publiku eelistustele. Logode kujundamisel või brändi ‘moodboardide’ loomisel on pildigeneraatorid nagu Midjourney või Stable Diffusion väga tõhusad.
Prompt: expressionist painting, large brush strokes of robot drawing with a pencil

4. Äriprotsesside optimeerimine AI abil

AI võib aidata ja automatiseerida erinevaid äriprotsesse alates andmesisestusest kuni personalijuhtimiseni välja.

Hästi integreerituna, võib tehistaibu kasutamine oluliselt vähendada teie tegevuskulusid.

Arvestades tehistaibu kiiret arengut suureneb tema mõju lähitulevikus ilmselt veelgi.

Äriprotsessid on erinevates ettevõtetes erinevad, kuid mõned ideed, kuidas tehistaip siin kaasa võib lüüa on järgmised:

 • Automatiseeritud andmesisestus: tehistaip suudab asendada käsitsi andmesisestust. See omakorda vähendab vigu ja annab inimestele aega olulisemateks ülesanneteks. AI saab vajadusel ise hankida andmeid, need puhastada, kokkuvõte genereerida, analüüsida ja lõpuks ka vajaliku info andmebaasi sisestada. Kõike seda tunduvalt täpsemalt, efektiivsemalt ja vähemate vigadega kui ükski inimene.
 • Andmeanalüüs ja suured andmekogud: AI saab aidata andmeanalüüsil ning ennustada trende ajalooliste andmete põhjal. See võib aidata otsuste langetamisel. Andmeanalüüs on keeruline valdkond. Nüüd on meil olemas inimkeelt mõistev tehistaip, kes saab andmed struktureerida ning vajadusel ka visualiseerida just nii, nagu soovid. Enam ei ole vaja programmeerimise- või Exceli valemite oskust, piisab, kui oskad inimkeeles oma vajadused sõnastada.
 • Parem klienditugi: kasutades AI-d, saab teie ettevõte pakkuda 24/7 tuge, lahendades kiiresti levinud küsimused ja probleemid ning suunata keerukamad mured luust ja lihast klienditeenindajatele. Tehistaipu on võimalik koolitada teie ettevõttele unikaalse andmestikuga (näiteks teie tooted) ja õpetada ta suhtlema täpselt teile omase stiiliga. Suhelda oskab ta juba pea sellisel tasemel, et teie kasutajad ei pruugi isegi teada, kas nad suhtlevad masinaga või inimesega.
 • Tõhustatud värbamisprotsessid: AI saab läbi kammida CV-sid, sobitada töökohal vajaminevaid oskuseid potensiaalsete töötajate omadega ning vajadusel ajastada intervjuusid. See muudab värbamise kiiremaks ja tõhusamaks. Loomulikult suudab AI hiljem aidata ka värbamisotsuse langetamisel.
 • Muude HR protsesside automatiseerimine: AI-d saab kasutada sisemiste juturobotite loomiseks. Need juturobotid saavad näiteks teha ära intro uutele töötajatele, seadistades nende kasutajakontod ning vastates nende küsimustele nende õiguste ja kohustuste osas jms. Vajadusel saab AI abil automatiseerida ka töötajate arenguvestlused ja küsimustikud.
 • Juriidiliste dokumentide genereerimine ja analüüs: tehistaip suudab väga hästi genereerida lepinguid ja koostada keerukaid dokumente. Kui soovite lepingut muuta, siis lihtsalt räägite talle oma sõnadega, millist muutust vaja ja ta suudab selle muutuse juriidilisse keelde panna ning lepingusse sisse viia. Samamoodi suudab ta juriidilist teksti kenasti analüüsida, keerukaid sõnastusi mõista ja lepingustruktuure jälgida. Saate näiteks inimkeeli küsida, mis on teie ärile kriitilisemad punktid pakutud koostöölepingus ning ta kirjutab teile sellest lühikokkuvõtte. Pakun, et AI abil saate juba täna oluliselt vähendada kulusid juristidele.

Ülal siis ainult mõned ideed, mis vast paljudele ettevõtetele sobida võiksid. Isegi ainult mõne nendest ellu viies saate oma ettevõttes kasvatada efektiivsust ning alla viia kulusid.

Sellele kõigele tasub mõelda juba täna. AI muutub aina võimsamaks. Uusi tehistaipu kasutavaid spetsiifilisi tööriistu tekib iga päev juurde. Mida varem me oma äriprotsessidesse tehistaibu integreerime, seda efektiivsemaks me oma ettevõtted muudame. Lisaboonusena tekib rakendamisel alati uusi põnevaid ideid, mis kasvatavad teie ettevõtte konkurentsieelist veelgi.

Tehistaip tööle Massruumi abiga!

Massruumis oleme AI kasutamise võimalustest vaimustuses ning oleme seda tehnoloogiat uurinud juba mõnda aega. Mõistame, et AI teie äritegevusse integreerimine võib tunduda keerulise ülesandena ning ilmselt saame siin teid aidata.

Pole vahet, kas olete just hakanud AI potentsiaali uurima või olete innukas arenenud lahenduste jälgija ja rakendaja, meie Massruumis oleme valmis teid nõustama ja toetama nii kontseptuaalse kui tehnilise ekspertiisiga.

Kas koostöövormiks on kiire konsultatsioon, ajurünnak videokõne teel või pikem koostöö ja tehniline teostus, oleme valmis selle põneva muutuste teekonna teiega koos ette võtma.

Mõtleme koos välja spetsiaalselt teie ettevõttele sobiva AI strateegia. Võtke meiega ühendust epostil info@massruum.ee või kasutades veebivormi.

Massruum teeb WordPress kodulehti ja WooComerce veebipoode.

Võta ühendust ja räägime täpsemalt.